Šuma Cudnovata
 
Neko drugo leto
 
Cubura, negde u Kaliforniji
 
Vecernji trkaci
 
 Šuma Čudnovata
 Prosveta
, 1967  177 str.

Neko drugo leto
Prosveta, 1971 164 str. Nagrada “Isidora Sekulić”

 Čubura, negde u  Kaliforniji
 Nezavisna  izdanja 1976
 153 str.

 Večernji trkači
 Bigz, 1980
 164 str.

 o knjizi >> o knjizi >>  o knjizi >>  o knjizi >>
Vera

Pokretne stepenice

Ruzicasti arhipelag

Najslabiji ucenik skole igranja

  Vera
  Nolit
, 1981
  227 str.

  Pokretne   stepenice
  Nolit, 1987
  309 str.

  Ružičasti   arhipelag
  Altera, 1991
  161 str.

  Najslabiji   učenik škole   igranja
  Rad, 1992
  163 str.
  o knjizi >>   o knjizi >>   o knjizi >>   o knjizi >>
Karamfla

Imenik

Skladiste uzdaha

Tajanstvo spajanja
  Karamfla
  BMG, 1996
  109 str
  Imenik
  BMG,
1998
  148 str
Skladište uzdaha
Verzalpress, 1998
197 str.
  Tajanstvo   spajanja
  Prosveta , 2000
  152 str
  o knjizi >>   o knjizi >> o knjizi >>   o knizi >>
Nensoleta dela Luna

Don Zuan beogradski u sumi cudnovatoj

Sanja

Neznani vojnik

  Nensoleta dela   Luna
  Nolit , 2002
  111 str
  Don Žuan   beogradski u   šumi   čudnovatoj
  Prosveta ,   2005
  246 str
  Sanja
  LOM , 2006
  107 str
  Neznani vojnik
  Rad , 2008
  142 str
  o knjizi >>   o knjizi >>   o knjizi >>   o knjizi >>
Pustinja u prasumi

Smirenje na jezeru Leko

Stranac

  Pustinja u   prašumi
  Prosveta ,   2008
  119 str
  Smirenje na   jezeru Leko
  Nolit , 2008
  152 str
  Stranac
  Artos , 2012
  210 str
  
  o knjizi >>   o knjizi >>   o knjizi >>   


srpski     english